Reformer för en tillgänglig, effektiv och innovativ hälso och sjukvård

Intressant och provokativ analys av förändringsbehov i svensk sjukvård presenterad av Svenskt näringsliv 2023

http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2024/03/Rapport_Halso_och_sjukvard_webb-1.pdf