Sammanfattning från SKR om väntetider i svensk sjukvård 2024

Intressant läsning med många tankeväckande exempel på behov av utveckling, men också flera exempel på förbättrad funktion och tillgänglighet.

http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2024/03/Fakta-om-vantetider-i-varden.pdf