I jämförelse med andra länder föreligger betydande kvalitetsbrister avseende bl a personcentrerad vård samt kommunikation mellan olika vårdgivare avseende beträffande vårdgivarens patientansvar.

http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2024/03/PM-2024-3-Varden-ur-befolkningens-perspektiv-IHP-2023.pdf