Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet 2023 års utvärderingsrapport

https://www.vr.se/download/18.5e8a1dcc1872c3b00fb2a7d/1680179066063/Utv%C3%A4rdering%20av%20den%20kliniska%20forskningens%20kvalitet.pdf