Värdet av läkemedel; av Malin Parkler och Christoph Varenhorst

Med gemensamt fokus och engagemang har många tidslinjer komprimerats under pandemin, skriver Malin Parkler och Christoph Varenhorst från Pfizer Sverige.

Sedan årsskiftet har det skett en aldrig tidigare skådad mobilisering inom medicinsk forskning och utveckling. Branschen jobbar dygnet runt för att ta fram läkemedel för att behandla, och vaccin för att förebygga, covid-19. Hälso- och sjukvården, myndigheter och life science-företagen har på nya sätt tagit sig an utmaningarna tillsammans och hittat lösningar på ett sätt som tidigare uppfattats som omöjligt. Med gemensamt fokus och engagemang har många tidslinjer komprimerats och även vissa byråkratiska och resursmässiga hinder delvis eliminerats.

https://www.pfizer.se/debattartikel-i-dagens-medicin-ta-tillvara-den-okade-samarbetsviljan