Västsverige och den nya nationella Life Sciencestrategin

Västsverige och den nya nationella Life Sciencestrategin

Använd bifogad länk för program och medverkande

Genom regeringens Life Sciencestrategi har Sveriges ambitioner som Life Sciencenation förtydligats och det råder ingen tvekan om branschens starka betydelse som en av landets basnäringar. Västsverige har alla förut- sättningar att vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region inom området. Här finns innovativa storföretag, en spännande entreprenörsscen, stark forskningstradition och nära samarbeten mellan näringsliv, universitet och hälso- och sjukvård.

En stor del av ansvaret för att implementera Life Sciencestrategin faller på landets regioner. Västra Götaland har 1,7 miljoner invånare och Västra Götalandsregionen (VGR) har 55 000 medarbetare vilket gör det till landets största region och offentliga arbetsgivare. Med en uttalad ambition att ta tillvara på nya innovationer och lösningar inom hälso- och sjukvården har VGR en fantastisk plattform att utgå från. Så hur går det?

För ett år sedan anordnade Lif en debatt Post Almedalen med fokus på Life Science i Västsverige och dialog kring regeringens kommande Life Sciencestrategi. Då talade samstämmiga röster om vikten av mod och samverkan. Nu är strategin på plats och regionerna bär ett stort ansvar för implementeringen. Vi tittar närmare på vad som har hänt hittills, vilka framsteg som gjorts och hur vi med gemensamma krafter kan ta oss an kvarvarande utmaningar. Västra Götalandsregionen har ambitionen att vara ledande i implementeringen av den nationella Life Sciencestrategin. Vad innebär det och vad kan branschens övriga aktörer göra för att medverka?

Denna websända debattkväll tar sin utgångspunkt i Life Sciencestrategin som långsiktigt ramverk för svensk konkurrenskraft, där vi belyser förutsättningarna och nuläget inom Västra Götalandsregionen med fokus på tre av strategins totalt åtta prioriterade områden:

• Integrerad forskning och innovation i vården genom incitament och goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete och forskning

• Att få fler företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård
• Göra Sverige till ett föregångsland av implementering av precisionsmedicin i vården

Tid och Anmälan

Tid: Onsdagen den 25 november, kl 17.30–19.00
Anmälan: Anmälan görs senast den 20 november via Lifs hemsida,

www.lif.se under fliken ”Kalendarium”.

Frågor:

Lina Lilja, ordförande Lif Väst, ordf.vast@lif.se
Lotta Gryte Freed, vice ordf. Lif Väst, vordf.vast@lif.se
Jenny Almkvist, regionutvecklare, jenny.almkvist@vgregion.se
Mia Ekdahl, kommunikationschef, Sahlgrenska Science Park, Mia.Ekdahl@sahlgrenskasciencepark.se

Program

https://www.lif.se/contentassets/add9b40a661b42859af90a52774259b9/vastsverige-och-den-nya-nationella-life-sciencestrategin—post-almedalen-2020.pdf