Month: juli 2020

Kommunal Hälsa

Masar tipsar varandra på nytt forum

SKR har startat ett digitalt forum där medicinskt ansvariga sjuksköterskor, verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i den kommunala sjukvården kan utbyta erfarenheter och tips med varandra.

– Det är ett slutet samarbetsrum som man loggar in på. Man ska kunna dela dokument och prata om saker som är lite svåra. I dagsläget har vi nästan 400 personer som är med. Alla är inte aktiva, en del läser bara men det är bra aktivitet, säger Maj Rom på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Tanken är att kommuner ska kunna dela information och goda exempel när det gäller sätt att hantera situationer med covid-19.

– I går hade till exempel någon sett att Region Stockholm hade tagit fram filmer om palliativ vård. ”Har ni sett de här filmerna? De är jättebra”. Sedan kan andra kommentera, göra tummen upp och så vidare. Vi på SKR hittar också material som vi tror är bra och då skriver vi om det och får kommentarer, säger Maj Rom.

Enskilda kommuner kan även tipsa SKR om material som de tycker borde finnas på forumet.

– De kanske inte har tid att skriva utan skickar ett mejl till oss. ”Här kommer vår rutin, kan du lägga ut den?”. Då lägger jag ut den, vi hjälps åt och försöker att vara kreativa, säger Maj Rom.

SKR skapat ett likadant forum för socialtjänstens chefer inom barn- och ungdomsvård.

https://campaign.bbmbonnier.se/kh_artikel_elq_2006?utm_campaign=KH_20_06_nurture%2Fprov_artikel_mail2&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=16c38f38781d423f81ec7c3356f41f4e&elq=0fcedc195147434fa607a31025e1d83a&elqaid=34142&elqat=1&elqCampaignId=22280

Hälsoekonomi

Peter Lindgren och Rikard Althin har den 16 juni 2020 publicerat en artikel i The European Journal of Health Economics: Something borrowed, something new: measuring hospital performance in the context of value-based health care.

Artikeln utgår från Porter och Teisbergs bok från 2006 Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results. (Recension finns i Läkartidningen nr 47/2012) I Sverige har teorin om value-based health care (VBHC) inte haft starkt genomslag. En anledning kan vara att vårdkedjans kostnader är uppsplittrade och att uppgifter om vissa delar saknas i det offentliga systemet där totalkostnaden är det som syns i budgeten. Däremot finns underlag för beräkning av utfall, men även dessa har brister när det gäller patientspecifika värden.

Lindgrens och Althins artikel handlar om value d.v.s. de patientspecifika effekterna av vården och författarna visar på metoder att skaffa den informationen. Deras bidrag är inte en lösning, snarare att diskussionsinlägg: First, it is very explicit in the theoretical underpinnings of value-based health care that the outcomes of interest should be patient relevant ones. In the reflection of this, there has always been a role for the patient voice in the development of standardized outcomes set in this context. Second, to maximize value it is necessary that the entire care delivery value chain is captured when costs are estimated.

 

https://www.springer.com/journal/10198