Month: juni 2022

Kostnad för Läkemedel som andel av sjukvårdens totala kostnad

Har det relativa värdet av läkemedel ökat eller minskat i vården?

Per-Olof Brogren

Tidigare Sjukhusdirektör inom Västra Regionen

Värdet av läkemedel har kommenterats/diskuterats under senaste NHS –möten (även i styrelsen). Vi har konstaterat att läkemedel/mediciner har ersatt exempelvis operationer (mag-tarm; Losec) och minskat behovet av sluten vård på ett påfallande sätt med dramatiska vårdplatsminskningar som följd (ex. hudsjukdomar).

Mot den bakgrunden förefaller en rimlig hypotes vara att kostnaderna för läkemedel/mediciner har minskat sin andel av hälso-och sjukvårdens totala utgifter.

I en SNS rapport från 2013 har Bengt Jönsson och Katarina Steen Carlsson studerat värdet av läkemedel. Av den rapporten framgår bl.a. följande.

Hälso-och sjukvårdsutgifter och dess andel av BNP; Utgifter för läkemedel etc. Löpande priser, miljarder kronor. Källa: Hälsoräkenskaper, Scb. (Tabell1)

Hälso-och sjukvårdsändamålÅR 2001År 2011 (baseras på prel. årsberäkningar)
BNP till marknadspris23483500
Totala HoS utgifter208331
Proc av BNP8,99,5
Läkemedel o andra varaktiga förbr-artiklar29,140,0
Proc av totala HoS utgifter14,012,1
Receptförskrivna mediciner22,428,9
Proc av totala HoS utgifter10,88,7

Hypotesen kan alltså inte besannas. Läkemedel/mediciner minskar istället sin andel

av hälso-och sjukvårdens kostnader.

Vad har hänt efter 2011? Kan utvecklingen ha ändrat karaktär? Man bör kanske också notera att siffrorna avser de samlade kostnaderna. Förmodligen stora skillnader mellan olika sjukdomar.