Month: maj 2020

Vad kan bli bättre i svensk sjukvård?

Vad kan bli bättre?

Catharina Barkman

Vilka förbättringar tycker du behövs i svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Det var min fråga till den stora publik som deltog på Forum för Health Policys utbildningsdag den 15 maj 2020. Vårt sjukvårdssystem hade stora utmaningar före coronapandemin. Samtidigt som fantastiska insatser utförs i vården i nuläget så växer en vårdskuld. Hundratals operationer ställs in varje vecka och utmaningarna är än mer aktuella nu. Så alla förslag till utveckling och förbättringar behövs mer än någonsin. 

 

https://mailchi.mp/healthpolicy/vad-kan-bli-bttre?e=1a91e82a1f

Patientlagen chimär eller verklighet?

Anne Carlsson och Inger Ros

Både regeringen och regioner har genomfört ett antal insatser kopplade till patientlagens införande 1 januari 2015. Särskilt fokus har varit på patienters möjlighet att söka öppenvård i ett annat landsting. Samtidigt är det tydligt att patientlagen inte föranlett några större omställningar i regionernas strategier och arbetssätt. För att inspirera till förändring har Forum för Health Policy inrättat Patientpriset.

https://mailchi.mp/healthpolicy/patientlagen-chimr-eller-verklighet?e=1a91e82a1f