Category: Okategoriserade

Svensk sjukvård: framtida svårigheter och möjligheter.

Sammanfattande presentation av NHS Dialogmöte 24-03-19 samt författarnas slutsatser beträffande risker och nödvändiga åtgärder för att framdeles anpassa svensk sjukvård till hållbar utveckling avseende tillgänglighet, produktivitet, ekonomi och strukturalternativ i jämförelse mede andra länder, givet betydande framtida problem med kompetensförsörjning. Perspektiv och slutsatser är författarnas personliga slutsatser.

https://usercontent.one/wp/nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2024/03/Svensk-sjukvard-Sammanfattning-240325.pdf

Oerhört stora risker om vi fortsätter att skära ner på vården

DebattNedskärningarna inom vården fortsätter, samtidigt som de äldre blir fler. Men bara för att kompensera för pensionsavgångar och demografiska konsekvenser behöver hälso- och sjukvården rekrytera 85 000 personer under perioden 2021-2031 och äldreomsorgen 110 000 personer. Men så många personer kommer inte ens att finnas på den totala arbetsmarknaden. Vi riskerar en katastrofal situation om åtgärder inte vidtas omedelbart, skriver fyra före detta sjukhuschefer.

https://www.gp.se/debatt/oerhort-stora-risker-om-vi-fortsatter-att-skara-ner-pa-varden.1d414f81-ef07-4723-9f6f-ed40a2aec40c

”Bristande tillgänglighet i vården: Struktur- eller resursproblem?

NHS Minisymposium 23-12-04 i Arvid Carlsson Hörsal, Medicinaregatan 3, GU, uppmärksammades av 104 deltagare (55 fysiskt närvarande, 50 via digital länk). Mötet avslutades med en intensiv debatt under ledning av Eva Eriksson (ordf SPF seniorerna), Cecilia Dalman Eek (ordf SU), Helen Eliasson (ordf Västra regionen), prof Jörgen Thorn (primärvårdsdir) och prof Ann-Marie Wennberg Larkö (Dir Life Science Västra regionen).

Bifogat två oberoende referat av symposiets innehåll och perspektiv:

http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2023/12/NHS-symp-231204.pdf

Sammanfattning: Granskning av ekonomistyrning för sjukhusen i VGR.

http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2023/12/Granskning-av-ekonomistyrning-for-sjukhusen-i-VGR.pdf