Month: mars 2024

Svensk sjukvård: framtida svårigheter och möjligheter.

Sammanfattande presentation av NHS Dialogmöte 24-03-19 samt författarnas slutsatser beträffande risker och nödvändiga åtgärder för att framdeles anpassa svensk sjukvård till hållbar utveckling avseende tillgänglighet, produktivitet, ekonomi och strukturalternativ i jämförelse mede andra länder, givet betydande framtida problem med kompetensförsörjning. Perspektiv och slutsatser är författarnas personliga slutsatser.

https://usercontent.one/wp/nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2024/03/Svensk-sjukvard-Sammanfattning-240325.pdf