Month: juni 2021

Sjukvårdsregionerna- behövs de?

Presentation av Prof Bo Rothstein vid NHS-medlemsmöte 21-05-20

Utöver årsmötesförhandlingarna var temat ”Regionerna – behövs dom ?”. Bo Rothstein. professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och Oxford University, höll en mycket uppskattad föreläsning. Han berörde bl a regionernas demokratiska legitimitet, SKR´s roll, den olika tillgången till vård i landet och förhållandet att den medicinska kvaliteten i Sverige är hög men att väntetider mm är långa.

Bo avslutade under rubriken ”Vad kan göras ?” med fem tänkbara lösningar på de redovisade problemen.

 

Bildmaterial som underlag för presentationen enligt länk: ( symbolen för bild-filen syns längst ner till vänster i bildskärmen när länken aktiverats. Klicka på PP-symbolen så öppnas hela filen med alla bilder.)

länk:  Regionerna behövs de