Month: januari 2020

LIF-de forskande läkemedlsföretagen

Etik och regelverk

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet. Egenåtgärdssystemet innefattar såväl interna regler som avtal med de parter som ofta samarbetar med läkemedelsföretag. Egenåtgärdssystemet omfattar också rutiner för att upprätthålla säkerheten kring läkemedel samt inom forskning och sjukvård.

https://lif.se/etik/

Glutamat i hjärnan har oväntade egenskaper.

Forskare på Chalmers och Göteborgs universitet har lyckats göra något som länge har ansetts vara närmast omöjligt – att räkna antalet molekyler av signalsubstansen glutamat när en signal överförs mellan två hjärnceller. Med den nya mätmetoden har de visat att hjärnan reglerar sina signaler med glutamat på fler sätt än vad man hittills har känt till.

Klicka på ”Fortsätt läsa”

Glutamat i hjärnan har oväntade egenskaper, visar forskare med ny mätmetod

Sverige behöver life science – för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft

Den 28 januari arrangerar Forum för Health Policy ett rundabordssamtal där Jenni Nordborg deltar och presenterar En nationell strategi för Life Science. I dagens blogg för Forum skriver Jenni om strategin och dess syfte att långsiktigt stärka Sverige som life science nation. För det behövs en tydlig riktning som sektorns aktörer gemensamt kan samlas kring – samverkan och samordning är ledord i genomförandet av strategin!

https://mailchi.mp/healthpolicy/sverige-behver-life-science-fr-bttre-hlsa-och-strkt-konkurrenskraft?e=1a91e82a1f

Vårdpersonal drunknar i rutiner

Mängden dokument som beskriver hur olika moment i sjukvården ska utföras gör det svårt att hitta rätt – och framtagandet av majoriteten av rutinerna är rent slöseri med arbetskraft, enligt en regionutvecklare-

Sara Heyman

https://campaign.bbmbonnier.se/dagensmedicinartikel_elq?utm_campaign=DM_19_12_nurture_artikel&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=5dd01cf5195d45e2a2dfe3300183dcaf&elq=7971d87a5f344be788dd09c7d744daa8&elqaid=30585&elqat=1&elqCampaignId=4396

Äldreomsorgen i tre länder – vad kan vi lära?

Workshop Forum för Health Policy i samverkan med Nederländerna och Schweiz

Stor internationell workshop om management, teknikutveckling, brukarinflytande mm inom äldreomsorgen i Sverige, Nederländerna och Schweiz.

Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på en väl fungerande äldreomsorg i hela Europa. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, inte minst finansiering, köer till särskilt boende, långsam utveckling i införandet av nya processer, ny teknik och brukarinflytande.
Tillsammans med Nederländerna och Schweiz anordnar Forum för Health Policy en spännande workshop. Anmälan kan göras enligt nedan. 

Exempel på talare under eftermiddagen:

Henrik Jordahl, professor, Handelshögskolan vid Örebro universitet, inriktning offentlig ekonomi och välfärdssektor, bl.a. skrivit en forskningsrapport om att styra och leda äldreomsorgen
Henk Nies, Nederländerna, Director Vilans och professor of Organisation and Policy in Long-term Care, Vrije University
Dr. Andrew Paice, Schweiz, Head of Ihome Lab

 

Välkommen till Forum för Health Policys workshop som sker på engelska.

När: Torsdagen den 19/3, 13.30-17.00

Var: Nederländernas ambassad, Götgatan 16A

Värd: Nederländernas ambassad

Kostnad: 900 SEK (ex. moms)

(gratis för medlemmar, Forums forskarnätverk, patientorganisationer och särskilt inbjudna)

Endast begränsat antal platser. 

Klinisk Forskning i VGR

Toppbetyg för klinisk forskning i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet får mycket gott betyg för sin kliniska forskning i Vetenskapsrådets utvärdering.

Vetenskapsrådets har på uppdrag av regeringen utvärderat den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting/regioner som omfattas av ALF-avtalet. Då landsting/regioner och universitet har ett gemensamt ansvar för den kliniska forskningen inkluderas all klinisk forskning som bedrivs av båda parterna i utvärderingen. Västra Götaland får högsta betyg i två av de tre kategorier som utvärderats.

Med hjälp av 70 internationella experter har tre aspekter av den kliniska forskningen utvärderats: den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar. Experterna har granskat underlag som bibliometriska analyser, publikationer och självvärderingar, och genomfört intervjuer med representanter för de landsting/regioner och universitetet (ALF-regioner) som har utvärderas. Utredningen visar att tillgången till olika kvalitetsregister och biobanker ger goda förutsättningar att bedriva klinisk forskning i Sverige.

Syftet med utvärderingarna som görs vart fjärde år är att identifiera, lyfta fram och premiera verksamhet i ALF-regionerna som håller hög kvalitet och utmärker sig nationellt. Genom att visa goda exempel kan verksamhet vid ALF-regionerna fungera som förebilder för varandra och därmed driva ytterligare höja kvaliteten på den kliniska forskningen. Det här bidrar också till det långsiktiga målet att lyfta hela nationens kliniska forskning.

Vetenskapsrådets rapport: Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet. :Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet. På sidan 17-19 finns en sammanfattning av resultaten i ALF-region Västra Götaland.

Vetenskapsrådets sammanfattning av utvärderingen.

Läs mer om rapporten i Akademiliv och i Sahlgrenska Universitetssjukhusets pressmeddelande.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, ledde en av grupperna med experter vid utvärderingen av den kliniska forskningen i Sverige. I en krönika i Dagens Medisin skriver han om arbetet med utvärderingen och om hur viktigt det är att olika länder lär av varandra för att underlätta god klinisk forskning.