Month: december 2021

Forum för Health Policy lyfter fram följande policyrekommendationer för 2022:

 • Förslag:

 • Staten behöver säkra upp IT-system som pratar med varandra och där informationen sömlöst kan flyta mellan systemen.
 • Staten, regioner och kommuner bör se till att patienten äger sina egna data.
 • Regionerna behöver stärka incitamenten för första linjens sjukvård.
 • Pröva nya arbetssätt/ny organisation för att stärka den förebyggande vården.
 • Regioner behöver gemensamt med kommuner utveckla ersättningsmodeller.
 • Regionerna bör öppna upp för nya utfallsbaserade finansieringsmodeller.
 • Tillgängligheten behöver öka inte minst för personer med psykisk ohälsa.
 • Utveckla användandet av digitala lösningar såväl vad gäller besök, behandlingar och egenmonitorering.
 • Underlätta upphandling av en sammanhållen vårdkedja.
 • Skapa förutsättningar för samarbete och sammanhållna vårdkedjor mellan fler aktörer.
 • Förenkla dokumentationen och skärp uppföljning och utvärdering.
 • Informationsdriven vård – lär av Region Halland.
 • https://healthpolicy.se/rapport-framtidens-vard-infor-valet-2022/