Month: januari 2024

Oerhört stora risker om vi fortsätter att skära ner på vården

DebattNedskärningarna inom vården fortsätter, samtidigt som de äldre blir fler. Men bara för att kompensera för pensionsavgångar och demografiska konsekvenser behöver hälso- och sjukvården rekrytera 85 000 personer under perioden 2021-2031 och äldreomsorgen 110 000 personer. Men så många personer kommer inte ens att finnas på den totala arbetsmarknaden. Vi riskerar en katastrofal situation om åtgärder inte vidtas omedelbart, skriver fyra före detta sjukhuschefer.

https://www.gp.se/debatt/oerhort-stora-risker-om-vi-fortsatter-att-skara-ner-pa-varden.1d414f81-ef07-4723-9f6f-ed40a2aec40c