Month: februari 2020

Coronavirus från Wuhan (2019-nCoV, COVID-19)

BAKGRUND

 

2019-nCoV är ett nytt coronavirus som upptäckts i Wuhan, som ligger i centrala delen av Kina och som nu fått det officiella namnet COVID-19. Viruset ingår i samma virusgrupp som orsakade utbrottet av SARS (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom) 2003 och MERS (Middle East Respiratory Syndrome) 2012. Coronavirus infekterar fåglar och däggdjur och finns över hela världen. SARS spreds sannolikt från fladdermöss via mårddjur och MERS från kameler/dromedarer. Vilket djur som orsakat 2019-nCoV är fortfarande okänt men smittan misstänks ha skett på marknader med levande djur där myrkotten har utpekats som mellanvärd.

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=9257

Vårdrelaterade infektioner

Rum för innovation

– ett sätt att minska vårdrelaterade infektioner 

Johanna Langer

Enligt en rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) drabbas varje år närmare 65 000 personer av vårdrelaterade infektioner. Drygt 1 400 av dem dör. Det är nästan fem gånger fler än vad som dör i trafiken varje år. Det som håller mig vaken om natten är inte främst hur det ser ut, utan vad som går att göra åt det.

https://mailchi.mp/healthpolicy/rum-fr-innovation-ett-stt-att-minska-vrdrelaterade-infektioner?e=1a91e82a1f

Coronavirus från Wuhan (2019-nCoV)

BAKGRUND

 

2019-nCoV är ett nytt coronavirus som upptäckts i Wuhan, som ligger i centrala delen av Kina. Viruset ingår i samma virusgrupp som orsakade utbrottet av SARS (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom) 2003 och MERS (Middle East Respiratory Syndrome) 2012. Coronavirus infekterar fåglar och däggdjur och finns över hela världen. SARS spreds sannolikt från fladdermöss via mårddjur och MERS från kameler/dromedarer. Vilket djur som orsakat 2019-nCoV är fortfarande okänt men smittan misstänks ha skett på marknader med levande djur.

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=9257

Nya riktlinjer för strokevården

Fler patienter som drabbas av stroke bör få behandling med den avancerade metoden trombektomi. Hälso- och sjukvården kan nu också lättare dokumentera att patienterna får en strukturerad uppföljning efter en stroke. Det är några av nyheterna i de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid stroke från Socialstyrelsen.

https://www.jpinfonet.se/kunskap/nyheter4/nya-riktlinjer-for-strokevarden/?utm_campaign=fokus&utm_content=email&utm_medium=email&utm_source=email&pe_data=D43405B4B7349465145744640504A71%7C25980780