Debatt- Digitalisering i sjukvården

Lägesanalysen korrekt men vissa åtgärder saknar stöd Vi ställer oss mycket tveksamma till påståendet att sortering och triagering av sjuksköterskor med stöd av digitala verktyg ökar produktiviteten i hälso- och sjukvården, replikerar Collabodoc AB:s Nils Crona, Staffan Bjessmo och Göran Modin. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lagesanalysen-korrekt-men-vissa-atgarder-saknar-stod-32648


Patientlagen chimär eller verklighet?

Anne Carlsson och Inger Ros Både regeringen och regioner har genomfört ett antal insatser kopplade till patientlagens införande 1 januari 2015. Särskilt fokus har varit på patienters möjlighet att söka öppenvård i ett annat landsting. Samtidigt är det tydligt att patientlagen inte föranlett några större omställningar i regionernas strategier och arbetssätt. För att inspirera till förändring har […]


Ny Markör vid Alzheimers sjukdom

Hlin Kvartsberg skrev årets avhandling vid Sahlgrenska akademin


Kristell Le Gal Beneroso och Jennifer Park får Assar Gabrielssons pris i Cancerforskning

Kristell Le Gal Beneroso och Jennifer Park får Assar Gabrielssons pris