Patientlagen chimär eller verklighet?

Anne Carlsson och Inger Ros Både regeringen och regioner har genomfört ett antal insatser kopplade till patientlagens införande 1 januari 2015. Särskilt fokus har varit på patienters möjlighet att söka öppenvård i ett annat landsting. Samtidigt är det tydligt att patientlagen inte föranlett några större omställningar i regionernas strategier och arbetssätt. För att inspirera till förändring har […]


Ny Markör vid Alzheimers sjukdom

Hlin Kvartsberg skrev årets avhandling vid Sahlgrenska akademin


Kristell Le Gal Beneroso och Jennifer Park får Assar Gabrielssons pris i Cancerforskning

Kristell Le Gal Beneroso och Jennifer Park får Assar Gabrielssons pris


Nytt blodtest för alzheimer utvecklat

Nytt blodtest för alzheimer utvecklat