Upphandling och medicinsk kvalitet

Upphandlingsmiss hotar unik kunskap om ovanliga diagnoser Debatt GP 19-12-15: Sedan 20 år tillbaka finns information om ovanliga diagnoser samlade på Socialstyrelsens hemsida. Nu hotas denna viktiga resurs på grund en från Socialstyrelsens sida försenad upphandlings process, skriver bland andra Prof. Anders Fasth, Expertgruppen vid Informationscentrum för ovanliga diagnoser, mfl. Länk till databasen för ovanliga diagnoser: […]


Digital vård utmanar och utvecklar hälso- och sjukvården

Digital teknik skapar nya möjligheter i vården men innebär även ett stort förändringstryck som utmanar och till viss del skrämmer. Nasim Bergman Farrokhnia, som ingår i Forums forskarnätverk, har valt att bryta en traditionell läkarkarriär genom att börja arbeta med vård online. I dagens blogg skriver Nasim om utvecklingen av digitala vårdtjänster och vinsterna med ett nytt arbetssätt […]


Allmänt akademimöte med Vetenskapsrådets ämnesområde för medicin och hälsa

Aktiv länk skapas när man aktiverat ”Läs till hela inlägget” http://gantrack5.com/t/v/0_MjI5MjM4NDE2MDQ3Mg==/  


Möte Medicinska fakulteter och Universitetssjukhus i Sverige

INFUTURUM. När Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjöd in ledningarna för landets universitetssjukhus och ledningarna för de medicinska fakulteterna stod framtidens vård och AI på agendan. Deltagarna vid årets hälsades välkomna av dekan Agneta Holmäng och Ann-Marie Wennberg, som inför årets möte gått igenom agendan för den allra första InFuturum-konferensen, som hölls i Göteborg Klicka […]