Regeringens forskningsproposition 2020

Forskningspropositionen 2020 I slutet på oktober lämnade universitetet sitt inspel till regeringens forskningspolitik från 2021 och framåt (forskningspropositionen). Samtidigt ställde vi oss bakom SUHF:s inspel. Det finns en stor samstämmighet gällande att sträva efter bättre långsiktighet, höjd andel basanslag, bevarad finansiering till de forskningsfinansiärer som fördelar bidrag baserat på excellens och kvalitet. I inspelen betonas […]


Begränsad användning av AI (artificiell intelligens) i vården

Begränsad användning av AI i hälso- och sjukvården Användningen av artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvården i Sverige är fortfarande begränsad. Det pågår mycket forskning inom området men bara ett mindre antal applikationer är än så länge i drift, visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.  https://www.jpinfonet.se/kunskap/nyheter4/begransad-anvandning-av-ai-i-halso–och-sjukvarden/


Måluppfyllelse Vårdgaranti sept 2019

  Måluppfyllelsen i vårdgarantin beträffande Första läkarbesök till specialist samt väntetider till operation har försämrats avsevärt för vissa regioner under sommaren 2019. Stockholmsregionen har bäst tillgänglighet trots problemen med Nya Karolinska sjukhuset. God tillgänglighet på vård i Stockholmsregionen beror sannolikt på en mer diversifierad vårdstruktur; t ex privat och offentlig vård. Klicka på länken ”Vårdgaranti […]


Cancerfondens årsrapport 2019

Dokumentet öppnas längst ned till vä i bilden Länk: Cancerfondsrapporten 2019 forskning