”Skaraborgsmodellen” sviktar

Hyllad Skaraborgsmodell på väg att kollapsa Mobil närvård – med Skaraborgsmodellen som förebild – har lyfts fram som en grundbult i framtidens sjukvård. Men i Skaraborg håller det hyllade konceptet på att kollapsa. Alla läkare har sagt upp sig. »Sjukhuset har kört detta i sank«, säger en av läkarna. https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/10/Hyllade-Skaraborgsmodellen-pa-vag-att-kollapsa/


Regeringens vårdkompetensråd

Sahlgrenskas direktör ska leda vårdkompetensråd Ann-Marie Wennberg Larkö, läkare, professor och sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset har blivit utsedd till ordförande i det nationella vårdkompetensrådet. https://www.sahlgrenska.se/nyheter/nyheter/ann-marie-wennberg-ska-leda-regeringens-vardkompetensrad/


Workshop om äldreomsorg

Äldreomsorgen i tre länder – vad kan vi lära? Workshop Forum för Health Policy i samverkan med Nederländerna och Schweiz Stor internationell workshop om management, teknikutveckling, brukarinflytande mm inom äldreomsorgen i Sverige, Nederländerna och Schweiz. Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på en väl fungerande äldreomsorg i hela Europa. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, inte […]


Utvädrering av GU och Sahlgrenska Akademin

RED19 RED19 är en kvalitetsutvärdering med fokus på forskning och forskningsmiljöer. Projektet bidrar till målsättningen i Vision 2020 att universitetets forskning ska hålla hög internationell klass och kvalitet. Panelrapporterna är nu tillgängliga. Den slutliga rapport beräknas vara färdig i hösten 2019. Syftet med RED19 är att identifiera förutsättningar och strategier som möjliggör och skapar goda […]