“Skeleton Key” T-Cell Receptor Works across Multiple Cancer Types

  Läs hela artikeln genom att klicka på bilden “Skeleton Key” T-Cell Receptor Works across Multiple Cancer Types


Coronavirus från Wuhan (2019-nCoV, COVID-19)

BAKGRUND   2019-nCoV är ett nytt coronavirus som upptäckts i Wuhan, som ligger i centrala delen av Kina och som nu fått det officiella namnet COVID-19. Viruset ingår i samma virusgrupp som orsakade utbrottet av SARS (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom) 2003 och MERS (Middle East Respiratory Syndrome) 2012. Coronavirus infekterar fåglar och däggdjur och finns […]


Vårdrelaterade infektioner

Rum för innovation – ett sätt att minska vårdrelaterade infektioner  Johanna Langer Enligt en rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) drabbas varje år närmare 65 000 personer av vårdrelaterade infektioner. Drygt 1 400 av dem dör. Det är nästan fem gånger fler än vad som dör i trafiken varje år. Det som håller mig vaken […]


Coronavirus från Wuhan (2019-nCoV)

BAKGRUND   2019-nCoV är ett nytt coronavirus som upptäckts i Wuhan, som ligger i centrala delen av Kina. Viruset ingår i samma virusgrupp som orsakade utbrottet av SARS (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom) 2003 och MERS (Middle East Respiratory Syndrome) 2012. Coronavirus infekterar fåglar och däggdjur och finns över hela världen. SARS spreds sannolikt från fladdermöss […]