Author: Kent Lundholm

”Bristande tillgänglighet i vården: Struktur- eller resursproblem?

NHS Minisymposium 23-12-04 i Arvid Carlsson Hörsal, Medicinaregatan 3, GU, uppmärksammades av 104 deltagare (55 fysiskt närvarande, 50 via digital länk). Mötet avslutades med en intensiv debatt under ledning av Eva Eriksson (ordf SPF seniorerna), Cecilia Dalman Eek (ordf SU), Helen Eliasson (ordf Västra regionen), prof Jörgen Thorn (primärvårdsdir) och prof Ann-Marie Wennberg Larkö (Dir Life Science Västra regionen).

Bifogat två oberoende referat av symposiets innehåll och perspektiv:

http://nhstankesmedja.se/wp-content/uploads/2023/12/NHS-symp-231204.pdf

Vetenskapens roll i samhället måste ständigt omförhandlas

Det finns inget enkelt samband mellan allmänhetens förtroende för vetenskapen och forskares aktivism. Att dra en gräns för forskarens roll är svårt när det finns konflikter i samhället om hur risker och osäkerheter ska värderas. Det skriver forskare vid universiteten i Lund, Göteborg och Linköping.

https://www.tidningencurie.se/debatt/sag-din-mening—men-vifta-inte-med-forskarhatten-utan-belagg/replik-vetenskapens-roll-i-samhallet-maste-standigt-omforhandlas?utm_source=Ungapped&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=20230621